Výstavba areálu spedičních služeb.

Nakládky panelů

Vykládka panelů

Vykládka panelů

Vykládka panelů

Oplocení pozemku

Oplocení pozemku

Příprava příjezdu na pozemek

Příprava příjezdu na pozemek

Pokládání panelů

Pokládání panelů

Pokládání panelů

Další úpravy k pokládání panelů

Příjezd 1 etapa

Oplocení 2 etapa

Oplocení 2 etapa

Usazení vrat

Položené panely na pozemku

Usazení vrat

Usazení vrat

Vykládka konstrukce haly

Vykládka konstrukce haly

Vykládka konstrukce haly

Vykládka konstrukce haly

Konstrukce haly